Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Croeso

Y Tabernacl yw unig Eglwys Bedyddwyr Cymraeg y Brifddinas ac mae'n perthyn i Gymanfa Bedyddwyr Dwyrain Morgannwg.
Tabernacl is the only Welsh language Baptist Church in the Capital and is a member of East Glamorgan Baptist Association.

Yma cewch wybodaeth am ein hoedfaon, ein gweithgareddau, ein hymdrechion dyngarol, yn ogystal â llawer mwy.
Here you will find information about our services, our activities, our humanitarian endeavours and much more.

Hefyd, beth am fynd i'n Grŵp Facebook i gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith a'n gweithgareddau neu ddilyn @tabernaclyrais Twitter logo ar Twitter.
Also, why not go to our Facebook Group to find more information about our work and activities or follow @tabernaclyrais on Twitter.

Cysylltu

Yr Ais/The Hayes, Caerdydd/Cardiff, CF10 1AJ
Ffôn/Tel. 029 2034 4391
E-bost/E-mail:

Map o sut i gyrraedd y Tabernacl/Map of how to locate the Tabernacl