Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Digwyddiadau'r mis

Mis Awst 2014

Awst 2il 9:30 – 12:00 Coffi a Chymdeithasu yn y festri
Awst 3ydd10:30 a 6.00pm OEDFAON UNEDIG yn y CRWYS d/o y Parchg. Richard Brunt, Llundain
Awst 4ydd 7:30Oedfa ddwyieithog i gofio’n gywir canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 yn y Deml Heddwch, Parc Cathays
  22:45 -23:15Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street
Awst 7fed 6:30Cwrdd Gweddi agored
Awst 9fed 9:30 – 12:00Coffi a Chymdeithasu yn y festri
Awst 10fed 10:30 a 6.00pm OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL d/o arweiniad y Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
Awst 12fed 5:00 Oedfa ecwmenaidd y Gyngres Geltaidd Ryngwladol o dan arweiniad y Parchg. D Hugh Matthews
Awst 13eg10:30 – 12:00Bore Coffi yn nhy Eluned ac Owen Rook
Awst 14eg 6:30 Cwrdd Gweddi agored
Awst 16eg 9:30 – 12:00 Coffi a Chymdeithasu yn y festri
Awst 17eg 10:30 a 6.00 pm OEDFAON UNEDIG ym Minny Street.d/ o Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
Awst 21ain6:30Cwrdd Gweddi agored
Awst 23ain 9:30 – 12:00 Coffi a Chymdeithasu yn y festri
Awst 24ain 10:00 OEDFA UNEDIG yng nghanolfan gymunedol yr Eglwys Newydd d/o y Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
  6:00 OEDFA UNEDIG yng nghapel URC, Windsor Place, d/o y Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
Awst 28ain 6:30 Cwrdd Gweddi agored
Awst 30ain 9:30 – 12:00 Coffi a Chymdeithasu yn y festri
Awst 31ain 10:30 a 6.00pm OEDFAON UNEDIG yn Salem, Treganna d/o y Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd