Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Cymdeithas Nos Fawrth

Swyddogion

Llywydd - Wil Morgan
Ysgrifenyddion - Rob Nicholls, Rhodri ab Owen a Rhys ab Owen Trysorydd - Angharad Watkins

Rhaglen 2013-2014

Y cyfarfodydd i ddechrau am 7:30 yr hwyr oni nodir yn wahanol

Hyd 10fed (Iau) 7:00Oedfa Ddiolchgarwch
Hyd 13eg (Sul) 10:30Oedfa DdiolchgarwchIon 14egNoson yng ngwmni Mags Llwchwr a Phil Harries
Hyd 15fedNoson yng ngwmni’r gyflwynwraig Nia RobertsIon 21ainNoson yng ngwmni rhai o gerddorion Academi Cerdd Dennis O’Neil
Hyd 22ainDim cyfarfod – ymarfer Cymafa Ganu Dwyrain Morgannwg ym Methesda AbercwmboiIon 28ainNoson yng ngwmni Huw Llewelyn Davies
Hyd 29ainHanner TymorChwe 4yddNoson yng ngwmni Einir Dafydd
Tach 5edTanio’n Atgofion yn Wyllt – atgofion rhai o blant y TabernaclChwe 11egNoson yng ngwmni Menna Machreth
Tach 12fedHanes Croes y Parc – Dr E Wyn JamesChwe 18fedNoson yng ngwmni Huw Chiswell
Tach 19egNoson gerddorol yng ngwmni Gareth Rhys DaviesChwe 25ainHanner Tymor
Tach 26ainNoson lawnsio cyfrol y 200 mlwyddiantMaw 4yddSwper Gwyl Ddewi – Rhys ab Owen
Rhag 3yddCyngerdd Blynyddol Côr y Tabernacl
Rhag 10fedCinio Nadolig y Gymdeithas ym mwyty Giovanni’s yng ngwmni Nic ParryMaw 18fedCyfarfod Blynyddol y Gymdeithas
Rhag 15fed (Sul) 11.30Canu Carolau ar gwrt y Capel Maw 22ain (Sad)Taith Geredded yng ngwmni Wil Morgan
Rhag 22ain (Sul) 11.30Canu Carolau ar gwrt y Capel