Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Cymdeithas y Beibl

Ers blynyddoedd mae'r Tabernacl wedi bod yn rhan o grŵp o gapeli'r ddinas sy'n ymdrechu i godi arian er budd Cymdeithas y Beibl. Ar hyn o bryd, Margaret Mostyn Jones a Mary Thomas sy'n cynrychioli'r Tabernacl yn y pwyllgorau.

Yn y flwyddyn 2005, cawsom ddathliad o ddaucanmlwyddiant y Gymdeithas - dewiswyd y lleoliad yma i Gymru, i ddod â dathliadau 2004-2005 i ben. Cafodd y trefnwyr o Swindon, a'r ymwelwyr argraff dda iawn o'r capel a'r croeso (gan gynnwys y bara brith!). Eleni maen nhw'n awyddus i gael grwpiau fel ni o Dde-ddwyrain Cymru i gwrdd â'i gilydd yn anffurfiol i annog gwaith y Gymdeithas. Y dewis o leoliad unwaith eto yw'r Tabernacl - tua chanol mis Mehefin. Rydym yn ymfalchio ein bod yn medru defnyddio'r adeilad i fudiad mor bwysig yn enwedig yn y flwyddyn byddwn yn dathlu 400 mlwyddiant ers cyhoeddi trysor yn yr iaith Saesneg - Beibl y Brenin Iago.