Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Dolenni


Sefydliadau Crefyddol

Sefydliadau o ddiddordeb i aelodau

Undeb Bedyddwyr Cymru- Baptist Union of Wales
Cytûn
Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr/BMS World Mission
Cymdeithas y Beibl - Bible Society
Cymanfa Bedyddwyr Dwyrain Morgannwg - East Glamorgan Baptist Association
Cytûn Caerdydd
Goleuolong 2000 Lightship
Eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon
Rhyng-ffydd Cymru

Banc Bwyd Caerdydd
Cor Meibion Taf
Cristnogion yn Erbyn Poenydio - Christians against Torture
Cymdeithas y Cymod - Fellowship of Reconciliation
Cymorth Cristnogol - Christian Aid
Cymorth i Rwmania/Support for Romania
Dolen Cymru Lesotho
Llanw - Gŵyl Gristnogol i'r Teulu Cyfan
Masnach Deg yng Nghymru
Operation Agri BMM
Oxfam Unwrapped
Send a Cow
Traidcraft
Ymgyrch Plentyn y Nadolig/Operation Christmas Child

Eglwysi Cymraeg Canol Caerdydd (ac eraill)

Adnoddau crefyddol

Eglwys Dewi Sant Yr Eglwys yng Nghymru
Ebeneser Annibynnwyr
Salem Presbyteriaid
Y Crwys Presbyteriaid
Minny Street Annibynnwyr
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd
Eglwysi Canol Dinas Caerdydd - Cardiff City Centre Churches
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
Eglwys y Bedyddwyr Haapsalu, Estonia
Tabernacl, Penarth
Bethel, Penarth
Amser Beibl - Gwersi a phosau Beiblaidd llawn hwyl i blant ac ieuenctid
Beibl.net
Gobaith i Gymru
Roots on the Web
Scripture Union
Cyngor Ysgolion Sul

Sefydliadau ac elusennau amrywiol eraill

Siopa Teg

Amnest Rhyngwladol - Amnesty International
BBC - Crefydd
Canolfan Huggard Centre
Tearfund
Trade Justice Movement
World Development Movement

Oxfam Unwrapped
Send a Cow
World Gifts