Eglwys y Tabernacl, Caerdydd

Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd

Oedfaon y mis

Awst 3ydd
OEDFAON UNEDIG YN Y CRWYS
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Richard Brunt, Llundain
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Richard Brunt, Llundain

Awst 4ydd
7:30 Oedfa goffa ddwyieithog - Canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr ar Awst 4, 1914 - Y Deml Heddwch, Parc Cathays.
22:45 -23:15 Gwylnos yn Festri Eglwys Minny Street

Awst 10fed
OEDFAON UNEDIG YN Y TABERNACL
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Judith Morris, Aberystwyth

Awst 17eg
OEDFAON UNEDIG YM MINNY STREET
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. John Gwilym Jones, Caerfyrddin

Awst 24ain
OEDFAON UNEDIG YN EBENESER
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Towyn Jones, Caerfyrddin

Awst 31ain
OEDFAON UNEDIG YN SALEM, TREGANNA
10.30 Oedfa Foreol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd
6.00 Oedfa Hwyrol - Parchg. Dafydd Owen, Caerdydd

Cyfarfodydd yr wythnos/Weekly meetings

Sul/Sunday:
Oedfa foreuol/Morning service: 10.30am
Oedfa hwyrol/Evening service 6pm

Iau/Thursday:
Cwrdd Defosiynol/Devotional meeting: 6.30pm

Sadwrn/Saturday:
Bore coffi a Stondin Masnach Deg/Coffee morning & Traidcraft stall: 9:00am-12:00

Valid XHTML 1.0 Strict

Pythefnos Masnach Deg – Camu Cam yng Nghymru

logo masnach deg

Mae Ymgyrchwyr Masnach Deg ledled Cymru yn paratoi amryw o ddigwyddiadau cyffrous ac ysgogol yn ystod Pythefnos Masnach Deg (27 Chwefror-11 Mawrth).

Y thema eleni yw "camu cam" dros Fasnach Deg. Drwy gydol 2012 bydd cefnogwyr ar draws y wlad yn cael eu gwahodd i 'gamu cam' dros Fasnach Deg. Gall fod yn gam syml, fel cyfnewid ein te i Fasnach Deg, neu'n fwy, fel yn gofyn i bawb yn ein swyddfa/gwaith i wneud hynny hefyd. Byddwn yn ymuno â miloedd o bobl eraill ledled y DU. Mae pob cam yn cyfrif i filiynau o ffermwyr, gweithwyr a'u cymunedau mewn gwledydd sy'n datblygu, sydd angen system well o fasnachu’n deg cyn gynted â phosib.

HYSBYS: Digwyddiadau Pythefnos Masnach Deg yng Nghaerdydd:

Dwy daith gerdded Masnach Deg

  • rhoi cyfle i ymweld â sawl siop a chaffi sydd yn cynnig nwyddau masnach deg, fel ein bod yn gallu darganfod ble y gallwn gael eich paned neu grefftau/ anrhegion masnach deg yn lleol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ni roi diolch iddynt am "gamu cam" wrth gynnig cyfleoedd masnach deg.
    • Mercher, Chwefror 29 - 2.00 o'r gloch: Taith Gerdded Masnach Deg o gwmpas Treganna (yn para tuag awr), yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Chapter
    • Sadwrn Mawrth 10fed: 10.30 o'r gloch: Taith Gerdded Masnach Deg o gwmpas y Rhath - o Ysgol Gynradd Albany Road i Farchnad Ffermwyr y Rhath (eto, bydd y daith yn para tuag awr)

Cyfleoedd i gyfarfod a Chynhyrchwyr / Ffermwyr Masnach Deg:

  • Mercher Mawrth 7fed (6.30-8.30 o'r gloch) Digwyddiad yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, yng nghwmni cynhyrchwyr olew olewydd o Balestina. Samplu Am Ddim. Trefnwyd gan Siopa Teg a Zaytoun
  • Iau Mawrth 8fed- Ffermwyr Cotwm o'r India yn ymweld â siop 'Siopa Teg' (Llandaff Rd) yn ystod y dydd

Croeso i unrhyw un o ffrindiau'r Tab ddod i unrhyw un o'r digwyddiadau hyn. Os ydych am fwy o wybodaeth ynglŷn â masnach deg - yn y Tab a thu hwnt, , a byddwn yn barod i helpu.

Cyfarwyddyd gweithredu i Eglwysi (PDF)