Y Tabernacl yw unig Eglwys Bedyddwyr Cymraeg y Brifddinas ac mae’n perthyn i Gymanfa Bedyddwyr Dwyrain Morgannwg.
Tabernacl is the only Welsh language Baptist Church in the Capital and is a member of East Glamorgan Baptist Association.

Yma cewch wybodaeth am ein hoedfaon, ein gweithgareddau, ein hymdrechion dyngarol, yn ogystal â llawer mwy.
Here you will find information about our services, our activities, our humanitarian endeavours and much more.

Eglwys y Bedyddwyr Cymreig yng nghanol dinas Caerdydd. Gweinidog : Denzil John. Croeso cynnes i aelodau a ffrindiau – mae drws y Tab ar agor i bawb!

Papur trafod – bedydd/taenellu/cyflwyno plant

Paper trafod – dewis diaconiaid

Cysylltu

Yr Ais/The Hayes, Caerdydd/Cardiff, CF10 1AJ
Ffôn/Tel. 029 2034 4391

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>