Author: Denzil John

Awst 2017

Gweddïwn, Nefol Dad, plygwn ger dy fron a’th addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Gwyddom nad yw ein geiriau’n ddigonol na’n syniadau o weddi yn gyflawn, eto credwn dy fod yn perffeithio ein hymdrechion ac yn ein helpu i brofi bendith,

Mai 2017

Gweddiwn: Sanctaidd Dduw, mentrwn yn wylaidd i’th bresenoldeb a gofyn dy fendith o’r newydd. Rwyt yn ein hadnabod ac yn ein deall yn well nac y byddwn yn adnabod ein hunain. Gwyddost am ein hargyhoeddiadau a’n hofnau, ein cryfderu a’n