Cymdeithasu

Mae’r wythnos yn brysur iawn i aelodau’r Tabernacl, fel y gwelwch o’n Calendr.

Yn ystod yr wythnos ceir cyfarfodydd ar sawl diwrnod – Cymdeithas nos Fawrth yn ystod yr hydref a’r gaeaf, Cymdeithas y Chwiorydd a Chyrddau Gweddi ar ddydd Iau.  Mae’r penwythnosau’n amlwg yn adegau prysur hefyd ac yn ogystal â’n hoedfaon ar y Sul, mae cyfle i gymdeithasu dros baned fore Sadwrn ac unwaith y mis mae cyfle i’r plant iau fod yn greadigol a dysgu am Air Duw hefyd.

A byddai capel yng Nghymru yn rhyfedd iawn heb dipyn o gerddoriaeth!  Mae’r côr yn ymarfer yn ystod misoedd tywyll y flwyddyn i baratoi at gyngerdd yn y gwanwyn a cheir nifer o ddigwyddiadau cerddorol eraill megis datganiadau organ.

Gallwch ddal fyny ar newyddion teulu’r eglwys yn ein cylchlythyr misol hefyd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>