Cymdeithas Nos Fawrth

Swyddogion

Llywydd – Hugh Matthews
Is-lywydd – Ann Williams
Trefnwyr y rhaglen – Rhodri ab Owen, Rhys ab Owen, Rob Nicholls a Wil Morgan
Trysorydd – Angharad Watkins

Y cyfarfodydd i ddechrau am 7:30 yr hwyr oni nodir yn wahanol.

2015 2016
Hyd 8fed (Iau) 6.30pm Oedfa Ddiolchgarwch Ion 19eg Noson yng nghwmni Vaughan Roderick
Hyd 11eg (Sul) 10.30am Oedfa Ddiolchgarwch o dan ofal y plant a’r bobl ifanc Ion 26ain Cofio Maureen Guy, y Mezzo-Soprano o Benclawdd – Rob Nicholls
Hyd 20fed Lein a bît yng nghalon bardd’ – Karen Owen Chwe 2ail Noson Gerddorol yng nghwmni Wil Morgan a’i ffrindiau – Band Ukulele Menter Caerdydd
Hyd 27ain Hanner Tymor Chwe 9fed ‘Y Deis’ yn ôl Elfed Davies – Calan Mcgreevy
Tach 3ydd Nodau damweiniol a d’rawyd  – Noson o ddathlu’r cyfansoddwr Daniel Protheroe gyda’i nith, Hannah Protheroe Griffiths a Rob Nicholls Chwe 16eg Hanner Tymor
Tach 10fed Leila Megane 1891-1960: Anwylyn Cenedl– Ilid Anne Jones Chwe 23ain Y Tenor David Lloyd – Hywel Gwynfryn
Tach 17eg Noson yng nghwmni Mererid Hopwood Maw 2ail (Mercher) Swper Gwyl Ddewi – Y Parchedig Peter Dewi Richards
Tach 24ain Ymweld â’r Eglwys Uniongred Roegaidd Sant Nicholas, Stryd Bute Maw 15fed Cyfardod Blynyddol y Gymdeithas
Rhag 1af Cinio Nadolig y Gymdeithas yn Giovannis – siaradwraig gwadd, Caryl Parry Jones Maw 24ain (Iau) 7pm Oedfa Nos Iau Cablyd

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>