Pwyllgor digwyddiadau

Mae rôl a swyddogaeth ein pwyllgor ni’n weddol amlwg a’n nod, ar ddechrau’r flwyddyn 2010 oedd i geisio trefnu rhychwant eang o ddigwyddiadau diwylliannol – rhwybeth, gobeithio, a fyddai at ddant pawb. Pa mor llwyddiannus fuon ni? Wel, cewch chi benderfynu. Un peth sy’n sicr – bu’n flwyddyn brysur ac fe gafodd cynulleidfaoedd y cyfle i fwynhau cerddoriaeth glasurol, ysgafn, gwerin a jazz. Clywyd unawdwyr, deuawdwyr, grwpiau, corau ac offerynwyr yn perfformio yn y capel a’r festri.

Mae’r Ais bellach yn ferw o fwrlwm ac egni, ac mae angen i ddrysau’r Tabernacl gael eu hagor mor aml ag sy’n bosibl – mae hynny’n rhan o’n cenhadaeth, bob yr un ohonom. Diolch i aelodau’r pwyllgor am eu gwaith cyson a’u syniadau gwreiddiol – diolch hefyd i chi, aelodau’r Tabernacl am eich cefnogaeth. Er bod ymateb siomedig i ambell gyngerdd a’r gynulleidfa’n denau o bryd i’w gilydd, fe fyddwn ni’n parhau eleni eto i ddarparu a threfnu cyngherddau a digwyddiadau o bob arddull. Os oes unrhyw syniadau gyda chi am ddigwyddiad neu gyngerdd, byddem yn falch iawn o’u derbyn.

Os na chawsoch yr awydd i fynychu a mwynhau’r arlwy cerddorol yn 2010, beth amdani yn 2011?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>