Sbloets Sadwrn

Thumbnail example

Bydd Marc Jon Williams yn falch o glywed am eich parodrwydd i gynorthwyo gyda’r fenter fisol hon. Mae’n cael ei chynnal yn y festri ar brynhawniau yr ail Sadwrn o’r mis, rhwng 2.00 a 4.30pm.

Mae amrywiaeth o ddyletswyddau sy’n cynnwys trefnu diodydd a bisgedi, stiwardio a chroesawu ac hefyd bugeilio’r gweithgareddau crefft. Nod y cyfan yw creu awyrgylch o hwyl a chyflwyno neges Iesu i blant. Plîs dangoswch eich diddordeb a’ch cefnogaeth, drwy gael gair gyda Marc am hyn yn fuan.

Lluniau o rhai o’n gweithgareddau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>