Cenhadu

Mae Eglwys y Tabernacl yn bodoli er mwyn ein cynorthwyo i:
– addoli Duw
– cyhoeddi’r Efengyl, ac
– arddangos cariad Crist
– yn ein bywyd bob dydd – yng Nghaerdydd, yng Nghymru a’r byd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>