Bugeilio

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers imi ysgrifennu yn yr adroddiad y llynedd. Soniais am ddechrau ar waith mwy trylwyr wrth fugeilio ein haelodau ac yn ystod y flwyddyn ry’n ni wedi rhoi cryn dipyn o amser i drafod ac ystyried y ffordd orau i gefnogi pawb a gofalu am ein gilydd. Fel popeth pwysig, mae’n cymryd amser i’w gael yn iawn.

O ganlyniad, ry’n i wedi ail-drefnu ardaloedd y Tyllgoed, Llandaf, Llanisien, Llysfaen, Cyncoed, Penarth a Marina Penarth. Mae rhai o’r Ymwelwyr/Cysylltwyr hynny sydd wedi gweithio am sawl blwyddyn wedi penderfynu bod yr amser wedi dod iddyn nhw drosglwyddo’r cyfrifoldeb i eraill. Yn ffodus iawn, daeth eraill i’r adwy – ry’n ni’n gwerthfawrogi bod rhai newydd wedi cytuno ymgymryd â’r gwaith. Diolchwn yn gynnes iawn i’r rhai sy’n trosglwyddo’u gofalaeth gan ddiolch am yr holl waith da a phwysig a wnaethant ar ran yr eglwys ac yn enw’r Arglwydd. Mynegwn ddiolch a chroeso i’r tîm i’r newydd-ddyfodiaid – edrychwn ymlaen at eich cyfraniad i’r rhan bwysig yma o’n gwaith fel eglwys. Dwi’n gwybod hefyd fod nifer eraill o’r aelodau sydd eisoes yn ymweld â’r rhai sy’n fethedig neu’n sâl. Diolch yn fawr:

Yn gymaint ag y gwanethoch i un o ‘r rhai bychain hyn, i mi y’i gwnaethoch.

Penderfynwyd yn ystod y flwyddyn i gadw llyfr/ dyddiadur yn Ystafell y Diaconiaid a gofyn i bawb sy’n ymweld â rhywun i nodi dyddiad yr ymweliad fel bydd pawb yn gwybod pwy sydd wedi derbyn ymweliad. Efallai bydd hwn yn gwneud ymweliadau yn fwy effeithiol a’r patrwm yn gyflawn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>