Rhufeiniaid

Mai 2017

Gweddiwn: Sanctaidd Dduw, mentrwn yn wylaidd i’th bresenoldeb a gofyn dy fendith o’r newydd. Rwyt yn ein hadnabod ac yn ein deall yn well nac y byddwn yn adnabod ein hunain. Gwyddost am ein hargyhoeddiadau a’n hofnau, ein cryfderu a’n